Politica de confidențialitate

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta notă de informare produce efecte începând cu data de: 10.01.2023

Nota de informare se aplică website-ul nostru: www.hybridconstruct.ro

Hybrid Construct va face toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră personale, în deplină concordanță cu prevederile regulamentului (UE) 2012/679 (”GDPR” sau ”Regulamentul general privind protecția datelor”), precum și cu prevederile oricărei altei legislații, aplicabile pe teritoriul României.

În acest document, vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-urile noastre web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Notă de informare, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, sau orice modificări ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-urile noastre versiunea modificată a acestei note, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei pagini.

Articolul 1 – Cine suntem și cum ne puteți contacta?

(1) Hybrid Construct este denumirea comercială a SC HYBRID FACTORY SRL, persoană juridică română, având sediul social în Târgu Mureș, str. Mureșului nr. 5, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/2011/2008, având cod unic de înregistrare fiscală RO24786135 (în continuare “Hybrid Construct” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, avem calitatea de operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

(2) Pentru că suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@hybridconstruct.ro sau prin poștă sau curier la adresa: Târgu Mureș, str. Mureșului nr. 5, jud.Mureș cu mențiunea: „cerere legată de protecția datelor cu caracter personal”.

Articolul 2 – De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?

(1) Hybrid Construct colectează ”adresa de e-mail” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la locul livrării produselor.

(2) Hybrid Construct colectează ”numărul de telefon” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la garanțiile produselor

(3) Hybrid Construct colectează ”numele și prenumele” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la locul livrării eventualelor produse

Articolul 3 – Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

(1) Hybrid Construct este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sens în care:

 1. decidem cum sunt prelucrate datele dumneavoastră personale;
 2. suntem responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

(2) Pentru orice informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați, la adresa de e-mail: office@hybridconstruct.ro sau prin poștă sau curier la adresa: Târgu Mureș, str. Mureșului nr. 5, Jud. Mureș.

Articolul 4 – De la cine colectăm și cum colectăm datele dumneavoastră personale?

(1) Hybrid Construct colectează datele dumneavoastră personale:

 1. direct de la dumneavoastră;
 • electronic, folosind formularul de pe website;

Articolul 5 – Furnizarea datelor personale

(1) Furnizarea datelor personale poate fi:

 1. voluntară: e-mail
 2. obligatorie: numele, prenumele, datele de facturare, numele companiei, datele de identificare ale companiei.

(2) Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale și această furnizare este voluntară, acest lucru nu vă poate afecta.

(3)Dacă nu ne furnizați datele dumneavostră personale și această furnizare este obligatorie, acest lucru vă poate afecta: nu vom putea efectua programarea și /sau eventual factura, și/sau încheia contractul de vânzare-cumpărare.

(4) Furnizarea obligatorie a datelor cu caracter personal este o cerință esențială pentru încheierea contractului.

Articolul 6 – Situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră personale

(1) Prelucrăm datele personale: ale cumpărătorilor și/sau clienților.

(2) Prelucrăm datele dumneavoastră personale într-o situație care implică:

 1. o activitate care este comercială;
 2. o activitate de oferire de bunuri, sau servicii;
 3. o activitate online
 4. un contract sau orice act care se referă la o aderarea la un contract.
 5. datele dumneavoastră personale, furnizate direct, în calitate de Utilizator sau Client

Articolul 6 – Folosim procese de profilare automată și decizii automatizate?

(1) Putem să colectăm și să prelucrăm ulterior, anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-urilor noastre web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

(2) Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

Articolul 7 – Despre scopurile pentru care prelucrăm date personale

(1) Scopurile pentru care prelucrăm datele personale sunt legale și legitime.

(2) Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, clienți și/sau parteneri, prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de Hybrid Construct, fie prin intermediul contractelor în care Hybrid Construct este parte, sunt prelucrate în temeiul și cu respectarea Legii 363/2018 și/sau în baza consimțământului persoanei vizate.

(3) Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât în scopul îndeplinirii de către Hybrid Construct a obligațiilor asumate prin contractele semnate și implicit în conformitate cu obligațiile ce ne revin în temeiul legislației specifice, inclusiv a protejării intereselor legitime ale Hybrid Construct (cum ar fi, dar fără a se limita la: protejarea sediilor, punctelor de lucru, eliminarea riscurilor cu privire la fraude informatice și sau economice, operațiuni de marketing etc.)

(4) Hybrid Construct nu prelucrează datele dumneavoastră personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dumneavoastră personale sunt colectate inițial, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

Articolul 8 – Păstrarea în timp a datelor dumneavoastră personale.

(1) Hybrid Construct poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și, în orice caz, până la atingerea scopurilor în care au fost colectate.

(2) Astfel, păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară atingerii scopului, pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse contractuale sau impuse de lege.

Articolul 9 – Dezvăluirea datele dumneavoastră personale

(1) După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 1. societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Hybrid Construct;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

(2) În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

(3) Legislația fiscală din România este un motiv pe care se bazează divulgarea datelor dumneavoastră personale către terți destinatari.

(4) În cazul în care vom dezvălui datele dumneavoastră personale unui destinatar, vă vom informa asupra momentului dezvăluirii și numelui destinatarului.

Articolul 10 – Despre transferarea datelor dumneavoastră personale în afara UE sau SEE

(1) Datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate de către personalul nostru care operează în afara UE sau a SEE, alți membri ai grupului nostru sau ai unor operatori terți de date pentru scopurile menționate mai sus. Dacă furnizăm orice informații cu caracter personal despre dumneavoastră unor astfel de entități aflate în afara SEE, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul vă protejează în mod corespunzător informațiile personale, în conformitate cu această notă de informare.

Articolul 11 – Despre siguranța datelor dumneavoastră personale

(1) Hybrid Construct se angajează să păstreze datele dumneavoastră în siguranță

 1. folosind măsuri tehnice corespunzătoare,
 2. folosindmăsuri organizatorice adecvate,
 • folosind un nivel adecvat de securitate,
 • față de orice prelucrări neautorizate,
 • față de orice prelucrări ilegale,
 • față de orice pierderi accidentale sau ilegale,
 • față de distrugeri accidentale sau ilegale;
 • față de orice daune accidentale sau ilegale.

(2) În acest sens, compania noastră a implementat măsuri corespunzătoare pentru a:

 1. descoperi breșe de securitate.
 • documenta cauzele incidentului de securitate.
 • documenta care date personale sunt afectate de incidentul de securitate.
 •  documenta acțiunile (și motivele acțiunilor) pentru a remedia încălcarea securității.
 •  limita consecințele incidentului de securitate.
 •  recupera datele personale.
 •  reveni la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.

(3) Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci:

 1. vom raporta incidentul de securitate către managementul companiei noastre.
 • vom desemna o persoana responsabilă pentru:
 • a analiza dacă încălcarea securității poate avea efecte nefavorabile pentru dumneavoastră,
 • a informa personalul relevant din organizația noastră,
 • a determina în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate,
 • a stabili dacă este necesar să vă comunicăm informații despre incidentul de securitate.
 • vom investiga incidentul de securitate.
 • vom încerca să împiedicăm incidentul de securitate să ducă la distrugerea accidentală sau ilegală a datelor personale, pierderea accidentală sau ilegală a controlului datelor cu caracter personal, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, sau acces neautorizat la datele cu caracter personal.

(4) Ne angajăm să depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.

(5) Ne obligăm să notificăm Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

(6) Ne obligăm să vă informăm despre încălcarea securității prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil, prin canale de contact adecvate, cum ar fi, dar fără a se limita la: prin e-mail, SMS, bannere proeminente pe site-ul nostru, comunicări poștale, reclame proeminente în mass-media.

(7) Nu suntem obligați să vă informăm direct dacă:

 1. am luat măsuri pentru a face ca datele dumneavoastră personale să fie de neînțeles, inutilizabil oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze,
 2. imediat după incidentul de securitate, am luat măsuri pentru a ne asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră nu mai este posibil să se producă sau
 3. ar implica eforturi disproporționate. Într-un astfel de caz, vă vom informa prin intermediul rețelelor publice.

Articolul 12 – Care sunt drepturile dumneavoastră?

(1) Vă respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale.

(2) Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dumneavoastră.

(3) Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale. Aveți dreptul de a obține de la Hybrid Construct, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

(4) Aveți dreptul de a fi uitat (dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale). Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar Hybrid Construct va evalua îndeplinirea cererii dumneavoastră, însă acest drept se subordonează oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele a căror ștergere o solicitați. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dumneavoastră de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, Hybrid Construct va îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate.

(5) Aveți dreptul să obțineți de la noi restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Acest lucru presupune că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

 1. contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Hybrid Construct să verifice exactitatea datelor.
 2. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. Hybrid Construct nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, iar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau v-ați opus, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Hybrid Construct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrări – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să permită Hybrid Construct să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

(6) În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță ori pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

(7) Aveți dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră. Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date în altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementata prin mijloace automate.

(8) Dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct), aveți dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop. Vă puteți dezabona sau puteți renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând click pe linkul „dezabonare” aflat în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

Articolul 13 – Cum vă puteți exercita drepturile?

(1) Acceptăm numai solicitări scrise.

(2) Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.

(3) Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea ca, de exemplu, o carte de identitate sau un document care să conțină:

 1. un număr de identificare (ex.: Codul numeric personal)
 2. țara de emisiune
 3. perioada de valabilitate
 4. numele dumneavoastră
 5. adresa dumneavoastră
 6. data dumneavoastră de naștere.

(4) Orice alte date conținute în copia documentului de identificare, cum ar fi o fotografie sau orice alte caracteristici personale, pot fi acoperite.

(5) Nu vom accepta alte mijloace pentru a vă dovedi identitatea.

(6) Folosirea informațiilor din documentul dumneavoastră de identitate este limitată la activitatea de confirmare a identității dumneavoastră și nu va genera o stocare a datelor dumneavoastră personale mai mult decât este necesar în acest scop.

(7) Puteți trimite solicitarea dumneavoastră referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale la adresa noastră de email: office@hybridconstruct.ro.

(8) Veți primi răspunsul nostru la cererile dumneavoastră care vizează protecția datelor dumneavoastră personale la adresa de email.

(9) Orice cerere în legătură cu protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi soluționată în termenele prevăzute de lege.

Articolul 14 – Dreptul de a formula plângere

(1) Aveți dreptul de a depune plângere în fața oricărei autorități de supraveghere aflată la domiciliul dumneavoastră obișnuit în UE și SEE, la locul dumneavoastră de muncă în UE și SEE sau la locul presupusei încălcări în UE și în SEE.

(2) Autoritatea de supraveghere trebuie să vă informeze într-un termen rezonabil cu privire la parcursul soluționării plângerii și cu privire la rezultatul plângerii.

(3) În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 314 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro).

(4) De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

Articolul 15 – Opțiunea cu privire la datele cu caracter personal

(1) Aveți dreptul să optați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, ne puteți trimite un email la office@hybridconstruct.ro sau ne puteți contacta prin poștă sau curier la adresa: Târgu Mureș, str. Mureșului, nr. 4, jud. Mureș, prin care să ne comunicați următoarele:

 1. doriți să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
 2. să accesați datele dumneavoastră personale.
 3. doriți să modificați datele dumneavoastră personale.
 4. doriți să ștergeți datele dumneavoastră personale.
 5. doriți să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
 6. doriți să transmitem datele dumneavoastră personale.

 (2) Hybrid Construct respectă alegerea declarată cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, și se angajează să ajusteze procesarea în acord cu alegerea declarată.

(3) Vom asigura comunicarea alegerii dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale către destinatarii cărora le dezvăluim aceste date personale

Articolul 16 – Despre modificarea politicii de confidențialitate

(1) În cazul în care vom actualiza politica de confidențialitate, vom publica o nouă versiune a acesteia.

(2) Nu punem la dispoziție versiunile anterioare ale politicii noastre de confidențialitate Exonerarea de răspundere

***

Acest site poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Hybrid Construct. Hybrid Construct nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Hybrid Construct nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

SC HYBRID FACTORY SRL

Ultima actualizare: 10 Ianuarie, 2023